Toate articolele scrise de Antal

Pachetul de Mobilitate I – cum vă poate ajuta Lutz Assekuranz?

„Nimic nu este mai constant decât schimbarea”, spunea filozoful grec Heraclit. Și industria transporturilor se va confrunta, de asemenea, cu numeroase schimbări anul viitor – după cum se știe, o serie de noi reglementări din Pachetul Mobilitate I vor intra în vigoare în 2022. Pentru mulți transportatori, acest lucru va însemna schimbări neplăcute; pentru unii va exista o implicare directă – cu un efect mai mare sau mai mic – în modelul lor de afaceri. 

În cele ce urmează, am dori să analizăm mai îndeaproape trei dintre dispozițiile Pachetului Mobilitate 1 care vor fi valabile începând cu 2022 și care sunt strâns legate de subiectul asigurării de transport (în sens larg). Lutz Assekuranz arată cum poate sprijini transportatorii și evidențiază paralele importante și puncte nevralgice în asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor. 

1) Cerința de autorizare începând cu masa maxima de 2.501 kg 

Începând cu 21 mai 2022 toate transporturile transfrontaliere din transportul rutier comercial cu vehicule de peste 2,5 tone sunt supuse autorizării. Deci, ceea ce era deja cazul colegilor din industrie cu camioane mari se aplică acum și companiilor mici de transport. Prin urmare, ele trebuie să îndeplinească cerințele pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier, iar acestea sunt următoarele (scurtă descriere):

a) sa aibă un sediu real și permanent într-un stat membru; 

b) să aibă o bună reputație; 

c) să aibă resurse financiare adecvate și 

d) să aibă competența profesională necesară. 

Al treilea punct (c) presupune ca o întreprindere să își demonstreze capacitatea financiară printr-un certificat stabilit de autoritatea competentă, cum ar fi o garanție bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare, sau printr-un alt document obligatoriu, care asigură o garanție personală și solidară pentru întreprindere. În acest sens, Lutz Assekuranz oferă cu succes asigurarea profesională pentru autovehicule, respectiv asigurare CMR de răspundere a cărăușului pentru marfă în timpul transportului, produs pe care îl vinde cu succes ca unul dintre pionierii din acest domeniu din 2009. Echipați cu prime competitive și – așa cum se așteaptă de obicei de la Lutz Assekuranz – cu o acoperire generoasă, clienții Lutz se află în poziția norocoasă de a fi bine poziționați. 

În cazul în care compania dvs. este afectată de această modificare și căutați o soluție de asigurare, sunteți invitați cordial să ne contactați – avem produsul de asigurare (deja adaptat) la dispozitie. 

2) Cabotaj 

Nimic nu s-a schimbat în regulile de bază. Ceea ce este nou este că, dacă volumul de muncă de cabotaj este epuizat (maximum trei călătorii în șapte zile ca urmare a unei intrări încărcate sau maxim un transport în termen de trei zile ca urmare a unei intrări descărcate), trebuie să urmeze o „perioada de așteptare” de patru zile, în timpul căreia, în același „stat membru gazdă”, nu sunt permise alte operațiuni de cabotaj. Noul regulament se va aplica din 21 februarie 2022. 

Transportatorii de mărfuri care efectuează în mod regulat transporturi de cabotaj sunt conștienți de necesitatea urgentă de a respecta prezentul regulament în acest moment. 

De regulă, polițele de răspundere a transportatorului asigură doar „transportul de cabotaj aprobat legal”. Dacă o încălcare a normelor legale (de exemplu, nerespectarea noii perioade de așteptare) duce la o oprire oficială, care ulterior duce la o depășire a termenului de livrare sau, de asemenea, o pierdere a bunurilor din cauza confiscării / expirării, asigurătorii au în mod regulat opțiunea de a refuza acoperirea asigurării în baza condițiilor de asigurare! Deci, se recomandă prudență. 

Aici am dori, de asemenea, să clarificăm o concepție greșită care apare ocazional. Se întâmplă din când în când ca transportatorii să aplice o sancțiune administrativă pentru nerespectarea unui regulament de cabotaj (fie că este justificată sau nu) și, astfel, să facă declarații la asigurarea de răspundere civilă a transportatorului. 

Cu toate acestea, acesta din urmă nu este responsabil pentru astfel de reclamații – se presupune că trebuie să se ocupe de reclamațiile care decurg din răspunderea transportatorului în legătură cu executarea contractului de transport. Acestea sunt cereri de despăgubire în temeiul dreptului privat. 

Asigurarea de protecție juridică, pe care o oferă Lutz Assekuranz în cadrul poliței de asigurare CMR poate fi utilizată pentru sancțiuni (reclamații de drept public) din cauza încălcărilor reglementărilor administrative, dacă aceasta a fost încheiată înainte de apariția prejudiciului.

Mai multe detalii pe lutz.untrr.ro

Obstacole în transport

Când ne gândim în industria transporturilor la imposibilitatea efectuării unui transport în acord cu reglementările în vigoare, de multe ori primul lucru care ne vine în minte este tema “refuzului acceptării mărfurilor la destinație” – reglementat în articolul 15 – în sensul că – un obstacol de transport poate apărea în mod natural pe drumul către destinatar, și chiar la expeditor – ne gândim la cazul, unde, în contract, tipul de camion nu a fost specificat și apoi o încărcare eșuează din cauza unui camion neadecvat.

Pe hârtie este așa cum se întâmplă atât de des: conform articolului 14, care spune: Citește în continuare Obstacole în transport

Glob puzzle

Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 3 din Convenția CMR

Primele trei părți ale acestei serii s-au referit în special la cerințele de aplicare ale CMR, domeniile de aplicare teritorială și dispozițiile articolului 2 din Convenția CMR („Transportul combinat sau intermodal”), plus aspectele legate de asigurare. În acest articol, facem referire la articolul 3 din Convenția CMR, care reglementează răspunderea terților.

În conformitate cu articolul 3, CMR, în ceea ce privește CMR, transportatorul este răspunzător pentru actele și omisiunile angajaților săi, și ale oricăror altor persoane, la ale căror servicii apelează în efectuarea transportului. Citește în continuare Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 3 din Convenția CMR

Retea de puncte

Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 2 din Convenția CMR

În articolele anterioare au fost abordate aspecte precum condițiile în care se aplică Convenția CMR dar și aspecte legate de asigurare. În cea de-a doua parte a seriei de articole publicate, au fost abordate prevederile Articolului 1 din Convenția CMR, în special aspectele referitoare la salarizare, bunuri, drumuri, vehicule, transport internațional. Prezentul articol se referă la dispozițiile articolului 2 din Convenția CMR și la aspectele legate de asigurări.

Articolul 2 din Convenția CMR conține o dispoziție specială, și anume un caz special de transport combinat, „piggyback” – sau „transport ro / ro”. Articolul 2 are ca scop confirmarea faptului că reglementările Convenției CMR se aplică și segmentelor de rute în care vehiculul rutier încărcat cu mărfuri este transportat în mod practic pe cale ferată, pe cale maritimă, sau pe avion. Această reglementare ia în considerare situația geografică particulară a țărilor care nu sunt legate de Europa continentală. „Transportul Piggyback” (intermodal sau combinat) în sensul articolului 2 din Convenția CMR este atunci când, vehiculul încărcat cu mărfuri este transportat o parte din drum de la expeditor la destinatar, pe cale maritimă, feroviară, pe căi navigabile interioare sau pe calea aerului, iar mărfurile nu sunt descărcate din vehiculul rutier sau container pe parcursul traseului. Citește în continuare Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 2 din Convenția CMR

Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 1 din Convenția CMR

În acest articol, se vor evidenția aspecte legate de articolul 1 din Convenția CMR și ale acoperirii poliței de asigurare CMR.

Articolul 1 alineatul (1) din CMR prevede aplicarea Convenției oricărui contract de transport rutier de mărfuri cu vehicule. Precondiția este ca locul de preluare a bunurilor și locul de livrare să se afle în două state diferite. O altă condiție este ca cel puțin unul dintre aceste state să fie un stat contractant CMR. În schimb, locul de reședință și naționalitatea părților contractante sunt irelevante.

Primul paragraf al articolului 1 al Convenției conține o multitudine de criterii de interconectare. În ceea ce privește contractul menționat, se face trimitere la observațiile din prima parte a acestei serii de articole. Următoarele elemente sunt esențiale în contextul încheierii unui contract de transport: Citește în continuare Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 1 din Convenția CMR

Articolul 26 din Conventia CMR – Răspunderea CMR a cărăușului și asigurarea de tip CMR

Articolul 25 CMR, care reglementează despăgubirea în caz de daună face referire în paragraful (1) la prevederile Art. 23(1) (Valoarea bunului în momentul și locul preluării în vederea transportului), art. 23(2) (Prețul la bursă, în orice caz prețul pieței, în orice caz valoarea comună a unor bunuri de același tip și achiziționate în același mod) și 23(4) (alți factori de despăgubire, ca de exemplu unele taxe vamale și costuri apărute ca urmare a transportului) și prevede în paragraful (2) că, despăgubirea nu trebuie, în orice caz, să depășească:

  1. suma care ar fi de plătit în cazul unei pierderi integrale, dacă toată marfa expediată este devalorizată ca urmare a daunei; și
  2. suma care ar trebui plătită în cazul pierderii părții devalorizate, dacă doar o parte a mărfii expediate este devalorizată ca urmare a daunei.

Articolul 25(1) prevede, de asemenea, că transportatorul trebuie să plătească, în caz de daună, suma aferentă reducerii valorii, cu respectarea dispozițiilor numite anterior. Citește în continuare Articolul 26 din Conventia CMR – Răspunderea CMR a cărăușului și asigurarea de tip CMR

Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și a Casei de Expediție

Convenția CMR adoptată în 1956 este neschimbată până în prezent, și doar printr-un protocol completată (Protocolul din 1978), și totuși neratificată încă de toate statele contractante CMR. Într-adevăr articolul 49 prefigurează posibilitatea revizuirii acordului referitor la contractul de transport în transportul internațional de mărfuri, însă, cu toate acestea, niciunul dintre cele aproximativ 50 de state contractante nu a solicitat convocarea unei conferințe de revizuire a Convenției CMR, iar acest lucru va rămâne neschimbat, probabil, în viitorul apropiat, datorită naturii complexe a problemei.

Denumirea Convenției nu se referă numai la „contractul de transport în transportul rutier internaţional“, articolul 1 din CMR, prevede de asemenea, aplicarea Convenției oricărui contract de transport rutier de mărfuri, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții. Acest lucru sugerează – și este, de asemenea, luat în considerare în mare măsură la nivel internațional – de fapt, contractele clasice de expediere nu fac obiectul Convenției CMR.

Trebuie remarcat faptul că definițiile contractului de transport de marfă și a contractului de expediere nu sunt aceleași la nivel internațional. Din punct de vedere al Austriei, se poate spune că speditorul are în grijă tot circuitul expeditor – destinatar, asta înseamnă că el organizează expediția, iar transportatorul execută operațiunea de transport. Speditorul datorează un serviciu, iar transportatorul succesul livrării bunurilor la destinatar. Citește în continuare Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și a Casei de Expediție

Rolul articolului 29 din Convenția CMR – Exemplu de daună – furt

Un distribuitor german en gros de pantofi A a cumpărat de la un producător italian de pantofi B, marfa reprezentând perechi de cizme și pantofi din piele pentru femei și bărbați, marfă în valoare de 4.668 euro, conform incoterm EXW, (la fabrică) și a contractat o casă de expediție austriacă V pentru a efectua acest transport de la San Benedetto del Tronto – Italia la München, contra valorii de 1.050 euro. Distribuitorul A a trimis comanda de transport pe email Casei de Expediție V specificând „contract de transport“ ca și titlu.

Casa de expediție V a contractat la rândul lui un transportator austriac W pentru executarea transportului la prețul de 980 euro – W nu avea propriile camioane disponibile, așa că a apelat la un alt subcontractor – transportator, respectiv la o firmă X din Italia, pentru prețul de transport de 950 euro, iar firma X a dat mai departe cursa de transport altei firme Y tot din Italia, pentru prețul de 930 euro. În cele din urmă, Y a dat mai departe cursa de transport unui sub-sub-sub-contractor Z, rezident în Bulgaria acesta din urma preluând transportul la prețul de 860 euro. Citește în continuare Rolul articolului 29 din Convenția CMR – Exemplu de daună – furt