Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 1 din Convenția CMR

În acest articol, se vor evidenția aspecte legate de articolul 1 din Convenția CMR și ale acoperirii poliței de asigurare CMR.

Articolul 1 alineatul (1) din CMR prevede aplicarea Convenției oricărui contract de transport rutier de mărfuri cu vehicule. Precondiția este ca locul de preluare a bunurilor și locul de livrare să se afle în două state diferite. O altă condiție este ca cel puțin unul dintre aceste state să fie un stat contractant CMR. În schimb, locul de reședință și naționalitatea părților contractante sunt irelevante.

Primul paragraf al articolului 1 al Convenției conține o multitudine de criterii de interconectare. În ceea ce privește contractul menționat, se face trimitere la observațiile din prima parte a acestei serii de articole. Următoarele elemente sunt esențiale în contextul încheierii unui contract de transport:

a) Compensația bănească
b) Mărfurile transportate
c) Traseul rutier
d) Vehiculele
e) Transportul international

În detaliu:

a) Compensația bănească:
Aceasta reprezintă un element esențial al contractului, deși nu contează pentru aplicabilitatea CMR dacă transportul de marfă convenit este plătit în realitate.

b) Mărfurile:
Prin mărfuri înțelegem toate lucrurile care pot face obiectul unui contract de transport și urmează să fie transportate.
Cu toate acestea, articolul 1 din Convenția CMR prevede că, aceasta nu se aplică transporturilor efectuate în temeiul acordurilor poștale internaționale și nici transportului de mărfuri sau transportului de bunuri care urmează să fie transferate.

c) Traseul rutier:
Aici nu se înțelege un drum/traseu în sens strict, ci parcurgerea vehiculelor pe traseele terestre acceptabile din punct de vedere al Convenției CMR.

d) Vehiculele:
Acest termen este definit la articolul 1 CMR al doilea paragraf, unde termenul de „vehicule” înseamnă autovehicule, autoutilitare, remorcile și semiremorcile, așa cum sunt definite și în articolul 4 din Convenția privind transportul rutier din 19 septembrie 1949.

e) Transportul international:
Important este că, este suficient dacă, ori locul de livrare ori locul de descărcare, care trebuie să se afle în două state diferite, este situat într-un stat contractant CMR. Aceasta înseamnă că, transporturile de exemplu din Austria în India se supune Convenției CMR, deși India nu este un stat contractant CMR. Dacă, totuși, în cazul în care s-ar introduce o acțiune/pretenție la instanțele indiene pe teritoriul lor, acest fapt ar fi mai mult decât discutabil. Prin urmare, se recomandă, ca de asemenea în cazul transporturilor efectuate în/de țări necontractante CMR, acțiunile de pretenții de daună să aibă loc pe teritoriul statului contractant al Convenției CMR.

Din punct de vedere al asigurării CMR, trebuie remarcat faptul că polița CMR ar trebui, bineînțeles, să facă referire mai bine la domeniul de aplicare teritorială a transporturilor pe care urmează sa le efectueze asiguratul. Dacă de exemplu, se execută transporturi către CSI (fostele state ruse), referința din poliță: „Domeniul de aplicare: Europa, fără CSI (fără state ruse și ex ruse)” nu este foarte utilă pentru transportator. Atunci când se revizuiesc contractele de asigurare de către asigurații din statele din est, trebuie precizat din nou, că asigurătorii locali restricționează sever domeniul de aplicare geografic, astfel încât se ajunge să nu existe acoperire a poliței CMR pentru multe trasee de transport. Nu este cazul cu brokerul de asigurare LUTZ ASSEKURANZ, care, „adaptează” domeniul de aplicare geografic la nevoile transportatorului respectiv.

Cel mai important, este ca speditorii (Casele de Expediție) să verifice polițele transportatorilor sau transportatorilor subcontractați pentru verificarea acoperirii teritoriale, astfel încât să nu se producă surprize neplăcute în cazul unei reclamații de daună.

Dispozițiile articolului 1 din Convenția CMR sunt superficiale și nu acoperă toate aspectele necesare.

Așa cum se poate observa din ceea ce s-a spus până acum, este vorba despre punct și virgulă în interpretarea textului Convenției și, în final, ar trebui precizat în preambulul Convenției CMR, următorul text: „Părțile contractante, au în vedere că se recomandă stabilirea condițiilor contractului de transport în transportul rutier internațional de mărfuri, în special în ceea ce privește documentele utilizate și răspunderea transportatorului, și au convenit următoarele:…”

Important de știut este că, formularea și interpretarea Convenției CMR în limba germană este o traducere fără caracter obligatoriu, și că în toate litigiile se poate folosi interpretarea doar a textului original în limbile engleză și franceză (a se vedea articolul 51 CMR).

(Continuare: articolul 2 din Convenția CMR)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *