Articolul 26 din Conventia CMR – Răspunderea CMR a cărăușului și asigurarea de tip CMR

Articolul 25 CMR, care reglementează despăgubirea în caz de daună face referire în paragraful (1) la prevederile Art. 23(1) (Valoarea bunului în momentul și locul preluării în vederea transportului), art. 23(2) (Prețul la bursă, în orice caz prețul pieței, în orice caz valoarea comună a unor bunuri de același tip și achiziționate în același mod) și 23(4) (alți factori de despăgubire, ca de exemplu unele taxe vamale și costuri apărute ca urmare a transportului) și prevede în paragraful (2) că, despăgubirea nu trebuie, în orice caz, să depășească:

 1. suma care ar fi de plătit în cazul unei pierderi integrale, dacă toată marfa expediată este devalorizată ca urmare a daunei; și
 2. suma care ar trebui plătită în cazul pierderii părții devalorizate, dacă doar o parte a mărfii expediate este devalorizată ca urmare a daunei.

Articolul 25(1) prevede, de asemenea, că transportatorul trebuie să plătească, în caz de daună, suma aferentă reducerii valorii, cu respectarea dispozițiilor numite anterior.

Punctul de plecare/momentul preluării este decisiv!

Reducerea valorii este în așa fel calculată, încât din valoarea bunului neavariat în locul și momentul preluării se deduce acea valoare pe care ar fi avut-o bunul în urma avarierii în locul și momentul preluării. Această din urmă valoare este, firește, una ipotetică, care, în orice caz, în cazul daunelor mai mari nu poate fi stabilită, de regulă, decât de către un expert. În mod pe deplin conștient, în articolul 25 CMR nu se face referire la costurile de reparare. În practică, acestea corespund adesea aproximativ reducerii valorii și constituie baza pentru despăgubire, chiar și în cazul daunelor mai mici, pentru care nu rentează să se apeleze la un expert. De asemenea, se obișnuiește să fie acoperit costul măsurilor luate în vederea reducerii daunei, măsuri care, dacă nu ar fi fost luate, ar fi avut loc o și mai mare reducere a valorii bunului, până la incidența valorii reduse a bunului, calculată fictiv pentru situația în care măsurile nu ar fi fost luate.

Noțiunea de avariere

Ce este însă avarierea bunului transportat? Convenția CMR însăși nu dă nicio informație în acest sens, astfel încât trebuie să recurgem la noțiunea de avariere stipulată în legislațiile naționale aplicabile, în cazul în care nu au fost deja create definiții autonome pe baza jurisdicției CMR în domeniu, care trebuie luate în considerare în interesul unei armonizări a interpretărilor. Dacă, pentru a da un exemplu, ne referim la jurisprudența din spațiul germanofon, rezultă că orice modificare negativă a substanței bunului, ca de pildă udarea, zgârierea, fisurarea, zdrobirea, murdărire, amestecare sau poluare chimică cu substanțe în cazul mărfurilor în vrac sau a fluidelor, dacă acestea duc la o depreciere a substanței, ruginirea, oxidarea, dar și alte prejudicieri ale calității bunului transportat, de natură să îi reducă valoarea, precum preluarea unui miros, în cazul textilelor depozitate sau pierderea prospețimii în cazul cafelei prăjite; avarierea este parțial acceptată chiar și fără modificarea substanței, de pildă în cazul în care durata de comercializare a fructelor este scurtată ca urmare a transportării lor la o temperatură prea mare sau în cazul unei suspiciuni întemeiate de daună, care duce la o reducere a valorii, chiar și fără a fi constatată o alterare a substanței.

Calcularea în cazul unei pierderi parțiale

Cum trebuie deci să înțelegem prevederea Art. 25 (2) b) CMR, conform căreia despăgubirea nu trebuie să depășească suma care ar trebui plătită în cazul pierderii părții devalorizate, în cazul în care doar o parte a mărfii expediate este devalorizată ca urmare a prejudiciului?

Pentru a calcula corect suma despăgubirii, trebuie luată în considerare greutatea netă totală (deci inclusiv ambalajul) a tuturor coletelor avariate. În practică, se va adăuga reducerea de valoare a tuturor coletelor avariate, calculată pe baza factorilor menționați în articolul 25(1), despăgubirea neputând fi totuși mai mare decât suma greutății tuturor coletelor avariate înmulțită cu 8,33 drepturi speciale de tragere. În câteva state membre CMR există în raport cu acest subiect opinia că, pentru fiecare colet avariat, trebuie calculată în primul rând despăgubirea teoretică maximă pe baza greutății sale nete totale, apoi trebuie adunate sumele despăgubirilor teoretice maxime ale tuturor coletelor avariate, iar suma cu care se reduce valoarea tuturor produselor avariate trebuie acoperită până la suma despăgubirii teoretice maxime a tuturor coletelor avariate.

Un caz special este acela în care toată marfa expediată este devalorizată prin avarierea unei părți, ca de exemplu în cazul unei mașini-unicat, care este transportată dezasamblată, o singură parte avariată nu mai poate fi reparată sau înlocuită; într-un astfel de caz, trebuie acoperită suma cu care se reduce valoarea întregului transport.

Daună ca urmare a avarierii și întârzierii

O altă întrebare care se pune în cazul avarierii bunului transportat este dacă, în cazul apariției în paralel a unei daune prin întârziere, trebuie acoperite în mod cumulat ambele daune. Răspunsul este „de regulă, da“, întrucât la fapta de sine-stătătoare a avarierii, poate apărea o daună prin întârziere, de exemplu, atunci când bunurile transportate nu sunt livrate în termenul agreat, înregistrându-se astfel o pierdere de producție, de exemplu, fructele livrate prea târziu pentru producerea de marmeladă, care în plus se și alterează ca urmare a livrării întârziate.

Despăgubire mai mare doar pe baza articolelor 24, 26 sau 29 CMR

O despăgubire mai mare, așa cum este aceasta menționată mai sus, trebuie plătită – atât în cazul pierderii, cât și în acela al avarierilor – doar atunci când, fie atunci când există o vină gravă în sensul art. 29 CMR având drept urmare eliminarea limitărilor răspunderii, fie în cazul declarării valorii (articolul 24 CMR) sau al unui interes special pentru o expediere fără avarieri, care a fost comunicat (articolul 26 CMR). (Cazurile declarației de valoare și al interesului special pentru expediere sunt tratate în următoarea ediție).

Esențial pentru transportator este o poliță CMR corect încheiată, care să cuprindă de asemenea și cazurile în care se reduce valoarea bunurilor. Acest lucru este valabil și pentru agenții de transport sau pentru contractorii de transport principali, care angajează subcontractori de transport, pentru care răspund în baza articolului 3 CMR. O astfel de asigurare pe bază subsidiară trebuie în orice caz încheiată. Pentru informații, consiliere, precum și pentru încheierea unor contracte de asigurare a răspunderii civile a transportatorului adecvate, dar și a unor altfel de contracte de asigurare, Lutz Assekuranz vă stă oricând cu plăcere la dispoziție.

Recapitulare:

 • În cazul unor avarieri, criteriul decisiv este dat de reducerea fictivă a valorii în momentul preluării bunurilor în locul de plecare.
 • Avarierea este orice modificare negativă a substanței sau – fără o modificare a substanței – scurtarea posibilității de comercializare.
 • În cazul devalorizării parțiale a unui transport, se adună sumele cu care este redusă valoarea tuturor coletelor avariate, despăgubirea fiind limitată la suma greutății tuturor coletelor avariate x 8,33DSR.
 • Dacă, pe lângă avariere, are loc un prejudiciu prin întârziere de sine-stătător, ambele prejudicii sunt despăgubite în mod cumulativ.
 • Pentru transportator, este importantă o protecție asiguratorie suficientă, care să cuprindă astfel de pretenții de despăgubire.
 • Companiile de transport și contractorii principali de transport, care angajează sub-contractori de transport, trebuie să dispună de o protecție asiguratorie subsidiară adecvată.

2 comentarii la „Articolul 26 din Conventia CMR – Răspunderea CMR a cărăușului și asigurarea de tip CMR

 1. In timpul transportului de marfa de la pct A la pct B marfa a fost depozitata intr un depozit, depozit care a fost spart si furat din marfa. In acest caz asigurearea CMR despagupeste? Unde trebuie sa ma adresez, eu ca destinatar al marfii

  1. Bună ziua,
   Tipul de asigurare CMR nu acoperă și marfa depozitată, de către expeditor, destinatar sau transportator. Asigurarea CMR este asigurare de răspundere a cărăușului pentru marfa deținută în camion în timpul transportului. Dacă se realizează depozitări intermediare de către transportator, trebuie încheiată separat asigurare pentru depozite.
   Lutz oferă și acest tip de asigurare, pentru o ofertă de preț, se completează un formular de analiză risc specific, diferit de formularul de analiză risc pentru asigurare CMR.

   Dacă doriți o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon/adresa de email din josul paginii de prezentare.

   Cu stimă,
   Echipa Lutz

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *