Retea de puncte

Aspecte diferite ale răspunderii CMR a transportatorului și ale poliței de asigurare CMR – articolul 2 din Convenția CMR

În articolele anterioare au fost abordate aspecte precum condițiile în care se aplică Convenția CMR dar și aspecte legate de asigurare. În cea de-a doua parte a seriei de articole publicate, au fost abordate prevederile Articolului 1 din Convenția CMR, în special aspectele referitoare la salarizare, bunuri, drumuri, vehicule, transport internațional. Prezentul articol se referă la dispozițiile articolului 2 din Convenția CMR și la aspectele legate de asigurări.

Articolul 2 din Convenția CMR conține o dispoziție specială, și anume un caz special de transport combinat, „piggyback” – sau „transport ro / ro”. Articolul 2 are ca scop confirmarea faptului că reglementările Convenției CMR se aplică și segmentelor de rute în care vehiculul rutier încărcat cu mărfuri este transportat în mod practic pe cale ferată, pe cale maritimă, sau pe avion. Această reglementare ia în considerare situația geografică particulară a țărilor care nu sunt legate de Europa continentală. „Transportul Piggyback” (intermodal sau combinat) în sensul articolului 2 din Convenția CMR este atunci când, vehiculul încărcat cu mărfuri este transportat o parte din drum de la expeditor la destinatar, pe cale maritimă, feroviară, pe căi navigabile interioare sau pe calea aerului, iar mărfurile nu sunt descărcate din vehiculul rutier sau container pe parcursul traseului.

Caracteristic acestor tipuri de transport – piggyback sau Ro/Ro, este că vehiculul rutier împreună cu încărcătura sa, sunt preluate, pe calea ferată, pe navă sau pe avion. În practică, adesea numai remorca sau semiremorca sunt încărcate în tren sau pe navă, așadar fără capul tractor. Cu toate acestea, acest lucru este deja suficient pentru aplicarea art. 2 CMR.

În astfel de transporturi, răspunderea obligatorie CMR pentru pierderi, pagube și termenul de livrare depășit, nu este conformă cu prevederile obligatorii ale convențiilor internaționale privind transportul feroviar, maritim și aerian.

Transportatorul nu este răspunzător în conformitate cu reglementările de răspundere standardizate a Convenției CMR, dacă se dovedește că pierderea, deteriorarea mărfurilor, sau termenul de livrare nerespectat:

  • a) nu au fost cauzate de o acțiune sau o omisiune a transportatorului rutier,
  • b) asemenea daune au fost cauzate mai degrabă de un eveniment care s-ar fi putut produce numai în timpul și din cauza transportului cu mijloacele respective de transport (ferată, maritimă, aeriană)
  • c) au avut loc de fapt din cauzele menționate la punctul b.

În aceste condiții – și numai în aceste condiții – transportatorul este răspunzător, astfel că subcontractantul este la rândul său răspunzător pentru transportul care a avut loc cu mijloacele sale de transport, în conformitate cu normele aplicabile la momentul când expeditorul a încheiat contractul de transport cu sub-operatorul.

Iată un exemplu: dacă transportatorul rutier reușește să demonstreze că daunele produse nu pot fi decât consecința transportului vehiculului rutier încărcat în tren, de exemplu datorită unei consecințe de manevră, și dacă partea din călătoria acoperită de tren este supusă legii obligatorii privind transportul feroviar de marfă, atunci transportatorul rutier nu este răspunzător conform prevederilor Convenției CMR, ci în conformitate cu prevederile legii privind transportul feroviar de marfă.

Cu toate acestea, în cazul în care lipsesc regulile obligatorii de răspundere în temeiul legislației privind transportul de marfă pentru mijloacele de transport, normele privind răspunderea CMR rămân.

În termenii de asigurare, următoarele aspecte sunt de observat:

Revendicările care decurg din cerințele prevăzute la articolul 2 din Convenția CMR nu ar trebui să fie excluse din contractul de asigurare, deoarece altfel nu ar exista o acoperire pentru astfel de transporturi „piggyback” sau „ro / ro” (intermodal, combinat). În plus, este important ca în astfel de cazuri, acoperirea prin asigurare să existe în temeiul Convenției CMR, precum și pentru cerințele de răspundere obligatorie pentru celelalte căi de transport(ferată, maritimă, aeriană). Există numeroase polițe de asigurare cu acoperire pe național si internațional, în care aceste fapte foarte importante sunt excluse din acoperirea contractelor de asigurare; acest lucru nu se întâmplă si la o poliță de asigurare încheiată cu brokerul de asigurări Lutz.

În continuare, o scurtă lămurire referitoare la transportul mărfurilor pe cale maritimă, cu feribotul.

Dacă un transportator rutier transportă vehiculul său și mărfurile încărcate pe acesta, pe un segment al traseului de transport cu un feribot, trebuie respectată o caracteristică juridică maritimă, și anume dauna in caz de avarie comună.
Dacă are loc un accident pentru navă și pentru încărcătură – în cazul nostru pentru feribot și pentru încărcătură, constând în camioane și mărfuri încărcate pe acestea – creează o situație periculoasă comună, de exemplu răsturnarea feribotului, incendiul la bord, manevrabilitatea defectuoasă datorată deteriorării mecanismului de direcție etc., astfel încât trebuie suportate nu numai costuri pentru feribot, ci și pentru încărcătură (camioanele și mărfurile încărcate pe acestea) precum și costuri pentru salvarea navei, generate dintr-un pericol comun, de exemplu remorcarea navei, intervenția pompierilor etc.

Pierderile de amploare pot reprezenta 25% sau mai mult din valoarea vehiculului, ceea ce este decisiv pentru transportator și reprezintă, prin urmare, zeci de mii de euro cheltuială pentru un camion. O poliță de asigurare la Lutz remediază această situație, asigurătorul emite un angajament pe scară largă, astfel încât camionul să nu fie luat drept garanție depozit și plătește în conformitate cu planul de alocare a pierderilor care poate fi atribuit transportatorului rutier.

În următorul articol se va face referire la articolul 3 din Convenția CMR, chestiunea răspunderii transportatorului în acțiunile și omisiunile personalului său, și ale tuturor celorlalte persoane pe care le utilizează în efectuarea transportului. Desigur, aspectele legate de asigurare vor fi evidențiate din nou.

(Continuare: articolul 3 din Convenția CMR)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *